logo
home about product contact


 • (PDF) KARAMÜRSEL MENSUCAT FABRİKASI (1890-1921) | .

  Giriş Osmanlı İmparatorluğu'nda en fazla gelişen sanayi kolu, dokumacılıktı. Dokumacılık pamuklu, yünlü ve ipekli kumaşlar olmak üzere üç kısma ayrılıyordu. Pamuklu kumaş üretimi Anadolu'nun her tarafında yaygındı. Batı, Orta ve Güneydoğu

  Read More +
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - 31006

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal Tesislerin düzenlenmesi Madde 20- Tesisler gerek işletme, gerekse onarım ve bakım için kısa sürede çabuk ve güvenle izlenebilecek biçimde açık olarak düzenlenmelidir.. Bütün önemli tesis bölümlerine ve aygıtlara ...

  Read More +
 • (PDF) STONE WEATHERİNG (DOĞAL TAŞLARDAKİ .

  STONE WEATHERİNG (DOĞAL TAŞLARDAKİ BOZUNMALAR) DOĞAL TAŞLARDAKİ BOZUNMALAR (, ALTERATIONS IN NATURAL STONE, Dans la pierre ALTÉRATIONS NATUREL, Alterazioni del PIETRA NATURALE, VERÄNDERUNGEN im NATURSTEIN

  Read More +
 • Boya Terimleri - Kansai Altan

  Amonyağın hidrojenlerinden birinin bir başka elementle yer değiştirmesi sonucu oluşan inorganik yapılı veya bir açil grubuyla (RCO+) yer değiştirmesi sonucu oluşan organik yapılı bileşiklerin genel adı. Boya sanayiinde organik yapılı amidlerden (RCONH2) epoksi

  Read More +
 • FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kentler uzun bir zaman sürecinde, değişik dönemlerde yaşamış farklı toplumlar tarafından biçimlendirilmiştir. Bu oluşum bazen binlerce yıla yayılmış, bazen de çeşitli etkenler kısa sürede büyük mekansal dönüşümlere sebep olmuştur. Kimi zaman da bu

  Read More +
 • Kariyerin Başkenti KPSS - Memurlar.Net

  Başka bir deyişle, ayırt etme gücünden yoksun olan bir kimse tam ehliyetsizler grubuna girer. Bu kimselerin hukuki işlem ve tasarruf ehliyeti olma-dığı gibi dava ehliyeti de yoktur. Tam ...

  Read More +
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği-24500

  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, frekansı 100 Hz'in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin Havadaki topraklama iletkenleri ve toprakta bulunan topraklayıcılar için yaygın koşullarda 20 o C başlangıç sıcaklığı ve 300 o C'e kadar son sıcaklıklar için kısa devre akım yoğunluğu G(=I/A) Şekil-B.1'den ...

  Read More +
 • (PDF) Sülfürlü Mineraller İçeren Maden Yataklarında .

  110 Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 2 9 (1), Haziran 2014 last 20 years. But, o pen pit mines exploited in to o large area d ue to lo w grade gold mines and topographic

  Read More +
 • Madencilik Terimleri Sözlüğü-Madencilik Terimleri .

  Bir mineralin ısısı hamlaç alevi ile yükseltilerek ergimesi sağlanabilir. Bunun için küçük ve ince mineral parçaları kullanılır. Örnekleri ile birlikte, yedi ergime noktası ölçüsü şöyledir. 1. Stibin : Alkol lambası veya mum alevinde ergir 590 C 2. Kalkopirit : Hamlaçta 3.

  Read More +
 • Boya Terimleri - Kansai Altan

  Amerikan Test ve Malzeme Topluluğu (American Society for Testing and Materials) kuruluşunun kısa adı. ASTM, çeşitli malzeme özelliklerine ve bunların test edilme yöntemlerine ilişkin olan ve geniş bir kabul gören şartnameleri, standartları ve tavsiyeleriyle pek çok sanayi kolunun yanısıra dünya boya sanayiinde de etkili bir kuruluştur. ...

  Read More +
 • Bolum 2 Mineraller

  bağlandığı bir çift zincir yapısına sahiptir. Çift zincirlerin oluşması silisyumun oksijene oranını 4:11 olarak verir, bu yüzden her bir çift zincir –6 elektrik yüküne sahiptir. Genellikle Mg+2, Fe+2 ve Al+2 çift zincirlerin birbiriyle bağlantı yerlerinde bulunur. 27 Prof.Dr

  Read More +
 • U - Boya Terimleri - Kansai Altan

  Bir yüzey üzerine uygulandıktan bir süre sonra ortam koşullarında ve bir müdahale gerektirmeksizin kuruyup sert filmler verebilen organik kaplamaların genel adı. Dışarıdan bakıldığında, ikisinin de kendiliğinden kuruduğu algılandığı için, günlük hayatta, gerek çözgen buharlaşmasıyla gerekse hava oksijeniyle kuruyan boyalar "hava kurumalı" olarak nitelendirilirler.

  Read More +
 • (PDF) Adsorbentler: Sınıflandırma, Özellikler, Kullanım ve .

  bir şekilde kaybetme, su buharına tutulduklarında su moleküllerini tekrar kazanma, 500 ºC'nin üzerinde hid roksil gruplarını kaybetme, düşük yoğunluk (1.91 -2.30 g/cm 3 ),

  Read More +
 • Madencilik Terimleri Sözlüğü-Madencilik Terimleri .

  Bir mineralin ısısı hamlaç alevi ile yükseltilerek ergimesi sağlanabilir. Bunun için küçük ve ince mineral parçaları kullanılır. Örnekleri ile birlikte, yedi ergime noktası ölçüsü şöyledir. 1. Stibin : Alkol lambası veya mum alevinde ergir 590 C 2. Kalkopirit : Hamlaçta 3.

  Read More +
 • U - Boya Terimleri - Kansai Altan

  Bir yüzey üzerine uygulandıktan bir süre sonra ortam koşullarında ve bir müdahale gerektirmeksizin kuruyup sert filmler verebilen organik kaplamaların genel adı. Dışarıdan bakıldığında, ikisinin de kendiliğinden kuruduğu algılandığı için, günlük hayatta, gerek çözgen buharlaşmasıyla gerekse hava oksijeniyle kuruyan boyalar "hava kurumalı" olarak nitelendirilirler.

  Read More +
 • BASINÇ Konu Özeti 1

  bir kabın içine ters çevirmiştir. GAZLARDA BASINÇ.A .B .C F1 F2 S1 S2 Boru içindeki civanın bir kısmı kaba dökül-müş, fakat cam boruda 76 cm yüksekliğinde civa sabit kalmıştır. Toriçelli bu deneyi deniz seviyesinde 0 C sıcaklıkta civa ile yapmıştır.

  Read More +
 • BAŞLIK

  ----- BAŞLIK ----- ----- İSİM SOYİSİM ----- Etüd-Araştırma Servisi 3 1.3. Hidrojen Enerjisi Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Fakat yeryüzünde tek başına

  Read More +
 • ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR .

  i) Beslemenin ayrılması: Bir devrede veya donanımda bir gerilimli bölüm ile açıktaki iletken bölüm veya koruma iletkeni arasındaki bir arıza durumunda, aynı anda erişilebilen iletken bölümler ile temas durumundaki kişide 50 V a.a. etken değer veya 120 V d.a

  Read More +
 • KONULAR - Ministry of National Education

  başka bir işe yani ( kuvvet . yol ) hesabına çevirirler. Bunu ya parken; kuvvet küçültür - se yol artar yolu küçültürse kuvvet artar. Kuv vetten kazanılanın yoldan kaybedildiği anlaşılmış olur. Basit Makine Çeşitleri 14.1.1 Kaldıraçlar Bir destek üzerinde, sabit bir nokta

  Read More +
 • Kariyerin Başkenti KPSS - Memurlar.Net

  Başka bir deyişle, ayırt etme gücünden yoksun olan bir kimse tam ehliyetsizler grubuna girer. Bu kimselerin hukuki işlem ve tasarruf ehliyeti olmadı-ğı gibi dava ehliyeti de yoktur. Tam ...

  Read More +
 • ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR .

  i) Beslemenin ayrılması: Bir devrede veya donanımda bir gerilimli bölüm ile açıktaki iletken bölüm veya koruma iletkeni arasındaki bir arıza durumunda, aynı anda erişilebilen iletken bölümler ile temas durumundaki kişide 50 V a.a. etken değer veya 120 V d.a

  Read More +
 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2007/12937 - 27.11.2007 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3152 - 14.2.1985 / 7126 - 9.6.1958 / Khk/180 - 13.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı

  Read More +
 • Vinçin Bir Saatlik Ücreti (476 HP gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) KGM/03.588 Delik Delme Makinesinin Bir Saatlik Ücreti (112 kW (152 HP), 2500 rpm) KGM/03.589 Seyyar Hava KGM/03.591

  Read More +
 • Milliyet - 29 Eylül 1979 - MİLLİYET GAZETE ARŞİVİ

  Milliyet, Sayfa 1 29.09.1979 1979 Ü.SS.SONUÇLARINA] GÖRE REKORUN YİNE BİZDE OLDUĞUNU KANITLADIK 1980 Ü.S.S ve hazırlık kurs kayıtlarımız devam edıyoı dersanesi ankara tel 183346-189467-188713 Karanfil Sok.No-45 kızılay Haberi Oku Sayfayı Oku

  Read More +
 • KONDANSATÖR - ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI - .

  Bir kapasitör ayrılması bastırmak gürültü veya geçici örneğin, başka bir etkisi, bir devrenin bir parçası korumak için kullanılan bir kapasitördür. Diğer devre elemanlarının neden olduğu gürültü, kapasitör üzerinden yönlendirilerek devrenin geri kalanı üzerindeki etkisi azaltılır.

  Read More +
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ

  4. Aşağıda verilenlerden hangisi, 17. ve 18. Yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini ve belirtilerini inceleyen, iş- işçi uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak "bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüz yılda açıklayan" İtalyan

  Read More +
 • (PDF) Adsorbentler: Sınıflandırma, Özellikler, Kullanım ve .

  bir şekilde kaybetme, su buharına tutulduklarında su moleküllerini tekrar kazanma, 500 ºC'nin üzerinde hid roksil gruplarını kaybetme, düşük yoğunluk (1.91 -2.30 g/cm 3 ),

  Read More +
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ

  4. Aşağıda verilenlerden hangisi, 17. ve 18. Yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini ve belirtilerini inceleyen, iş- işçi uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak "bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüz yılda açıklayan" İtalyan

  Read More +
 • (PDF) Temel-elektrik-bilgileri-ankara-universitesi | recep .

  Bu gibi hallerde enerji, bu gerilimle şehir veya kasabanın uygun bir yerine kadar getirilmekte ve burada istenilen orta gerilime indirilmektedir. 6,3, 15 ve (30 – 35) kV'a indirilen veya bu gerilimlerden herhangi biri ile getirilen gerekli enerji, şehir, kasaba veya köyün

  Read More +
 • Laboratuvar Teknikleri by Melih Zeytinoğlu -

  Bir ayırma hunisine konulan dietil eter-su karışımı, fazların ayrılması için bir süre bekledikten sonra, ayırma hunisinin alt musluğundan su alınır, üstteki dietileter ise ayırma ...

  Read More +

110 kv başka bir mineralin bir kurşun ayrılması

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap