logo
home about product contact


 • agrega - YILMAZLAR

  Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl kırmataş...

  Read More +
 • ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ

  oluĢturmaktadır. ĠnĢaat atıklarının, özellikle atık betonların beton üretiminde agrega olarak kullanımı bu atıkların çevreye verdiği zararların azaltılmasının yanında, doğal agrega kaynaklarının tüketimini ve bunların çevresel etkilerini azaltır [1].

  Read More +
 • KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3), 2017 KSU. Journal of .

  Beton yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir (Prabhu ve ark., 2014). Temel olarak beton; çimento, su, ince ve kaba agrega karışımından oluşmaktadır. Küresel ölçekte, beton üretiminde ana bileşen olarak, yılda 8-12 milyon ton doğal agrega

  Read More +
 • ATIK TAŞIT LASTİĞİN BETON İÇERİSİNDE KULLANIMI VE .

  amacı, atık taşıt lastiklerini beton içerisinde agrega olarak kullanmak, böylece hem bu atıkların yönetimine katkıda bulunmak hem de betonun karakteristiklerine etkilerini araştırmaktır. Bu çalışmada, beton içerisine hacimce %5, 10, 15 ve 20 oralarındaki lastikler agrega ile

  Read More +
 • BURSA'DAKİ ATIK DÖKÜM KUMLARININ ENDÜSTRİYEL SİİYOZ İLE HAZIR BETON ÜRETİMİNDE HAMMADDE OLARAK .

  olarak kullanılmasına dayalı olarak yapılan ekonomik analiz ile beton santralinin bir yılda 58 694 $, döküm fabrikasının ise 293 471 $ kar elde edebileceği hesaplanmıtır. Anahtar Kelimeler: Atık döküm kumu, Bursa, endüstriyel simbiyoz, maliyet.

  Read More +
 • ThE USABILITY Of RECYCLE AGGREGATE IN ThE CONCRETE .

  44 2nd International Sustainable Buildings Symposium Beton tasarımında TS 802 ve TS EN 206-1 [17,18] esas alınarak C 30 beton üretmek için 0-4 ve 4-22,4 agrega grupları, karışım suyu 212 lt, s/ç oranı 0,53 ve çökme miktarları 7 cm olarak belirlenmiştir.

  Read More +
 • Fen Projesi – ATIK ARABA LASTİKLERİNDEN HAFİF .

  PROJENİN ADI: ATIK ARABA LASTİKLERİNDEN HAFİF BETON ÜRETİMİ PROJENİN AMACI: 1-) Projemizde atık araba lastiklerinin hafif beton elemanı üretiminde katkı maddesi olarak kullanılması amaçlanmıştır. 2-) Hafif beton yapımında kullanılan agrega, bims ...

  Read More +
 • Agrega - Yapı Sanatları

  Tane büyüklüğü 4 mm'den küçük olan agregalar "ince agrega", tane büyüklüğü 4 mm'den büyük olan agregalar ise "iri agrega" olarak tanımlanır. 2.1.1. Agregaların Özellikleri İyi bir beton üretimi için agregalarda bulunması gereken şartlar şunlardır [1]. 1.

  Read More +
 • LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN .

  Bu çalışmada, atık lastiklerden beton içinde kullanmak amacıyla ince ve iri lastik agregalar üretilmiştir. Bu lastik agregalar normal agrega ile sırasıyla % 5, 10, 15 ve 20 oranlarında hacimsel olarak yer değiştirilmek suretiyle lastik agregalı betonlar elde edilmiştir.

  Read More +
 • agrega - YILMAZLAR

  Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl kırmataş...

  Read More +
 • MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK .

  Sonuçta bir atık olan mermer tozunun gazbeton üretiminde hammadde olarak kullanılabileceği belirlenmiútir. Anahtar kelimeler: Atık mermer tozu, gazbeton, geri dönüúüm, sürdürülebilir üretim. Abstract Aerated concrete is a kind of light weight concrete which is

  Read More +
 • Endüstriyel Katı Atıklar ve Geri Kazanım - ISEM

  Camın su emmesinin sıfır olması beton agregası olarak ideal bir atık malzeme olduğunu göstermektedir. Yine camın yüksek sertlik değeri camlı betona oldukça yüksek aınma dayanımı kazandıracaktır. Camın betonda agrega olarak kullanılması beton özeliklerini

  Read More +
 • 6) Agrega Yapı malzemesi-sony

  artıkları, Roma'da iri taş parçaları agrega malzemesi olarak kullanılmıştır. • 20. yüzyıl başlarında beton üretiminin başlaması ile doğal ve yapay agregalar taşıyıcı ve dolgu malzemesi olarak geniş bir kullanım alanı bulmuşlardır. 3/5/2019 1 • Agrega:Doğal taşların

  Read More +
 • AGREGA OLARAK ÇİNKO MADENİ CÜRUFU KULLANIMININ BETON .

  Beton; çimento, iri agrega, ince agrega ve suyun, kimyasal ve mineral katkıların ilave edilerek karıştırılması ile oluşturulan ve çimentonun hidratasyonu ile gerekli teknik özelliği kazanan bir malzemedir [Özdemir,2006]. Bu bileşime giren malzemeler, belirli oranlarda ...

  Read More +
 • Agrega - Yapı Sanatları

  Agrega. Betonun mutlak hacminin yaklaşık % 75'ini oluşturan agregalar, mineral kökenli ve 100 mm'ye kadar çeşitli tane büyüklüklerinde kırılmamış veya kırılmış tanelerin yığınıdır. Agregalar: · Kaynaklarına göre, doğal ve yapay olmak üzere iki, · Özgül ağırlık veya birim ağırlıklarına göre normal, hafif ve ağır agregalar olmak üzere üç,

  Read More +
 • Geri Dönüşüm Sistemi | ELKON Beton Santralleri

  Bu sistem ile atık beton, çimento yönünden zengin su ve iri taneli agrega olarak ayrılarak belli oranlarda yeni beton üretiminde kullanılması sağlanmaktadır. ELKON Geri Dönüşüm tesisleri, yıkama için duş sistemi ile teçhiz edilmiş beton boşaltma teknesi, iri taneli agregaları ayıran geri dönüşüm ünitesi ve atık suyun depolandığı bir havuzdan oluşmaktadır.

  Read More +
 • Atık yönetiminin hazır beton tesislerinde uygulanması

  Atık yönetimi özellikle beton sektöründe önemli bir yere sahiptir ve hazır beton üretiminde mikser başına 400 kg atık malzeme ortaya çıkabilmektedir. Atık yönetimi ile ilgili hazır beton tesislerinde uygulama alanı bulan ve popüler olarak bahsi geçen yöntemler şu

  Read More +
 • MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK .

  Sonuçta bir atık olan mermer tozunun gazbeton üretiminde hammadde olarak kullanılabileceği belirlenmiútir. Anahtar kelimeler: Atık mermer tozu, gazbeton, geri dönüúüm, sürdürülebilir üretim. Abstract Aerated concrete is a kind of light weight concrete which is

  Read More +
 • C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI .

  Son yıllarda atık malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması önem kazanmıştır. Özellikle beton atıklarının, geri dönüşüm agregası olarak kullanımı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, yaşı ve sınıfı belli beton atıklarından elde edilen iri ve ince ...

  Read More +
 • CAM LİF KATKILI BETONDA FİLLER MALZEMESİ OLARAK ATIK

  Bir diğer çalımada, mermer tozu ince malzeme ile belirli oranlarda yer değitirerek normal betona ilave edilmi ve donma-çözülme davranıı aratırılmıtır [ 7]. Bunlara ilaveten, asfalt beton karıımlarında atık mermer kırıklarının agrega olarak kullanımı veya mermer

  Read More +
 • GERİ DÖNÜŞÜM AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK .

  özellikle atık betonların beton üretiminde agrega olarak kullanımı bu atıkların çevreye verdiği zararların azaltılmasının yanında, doğal agrega kaynaklarının tüketimini ve bunların çevresel etkilerini azaltır (Tu, Chen and Hwang, 2006 ). Hammaddenin en çok

  Read More +
 • Srdrleilir Mhendisli Uylamalar e Tenoloi Gelimeler Derisi 1 11

  iri agrega olarak ise geri dönüşüm agregası kullanılmıştır. Üçüncü grup karışımda agreganın ... Isparta-Merkez'de imar nedeniyle yıkılan bir binadan alınan atık beton parçalarından elde edilmiştir. Atık beton agregaları şartname belirtilen gradasyon değerleri ...

  Read More +
 • ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK .

  ĠnĢaat atıklarının, özellikle atık betonların beton üretiminde agrega olarak kullanımı bu atıkların çevreye verdiği zararların azaltılmasının yanında, doğal agrega kaynaklarının tüketimini ve bunların çevresel etkilerini azaltır [1].

  Read More +
 • Endüstriyel Katı Atıklar ve Geri Kazanım - ISEM

  ortaya çıkmaktadır. Atık seramikler kırılarak çeitli boyutlara getirilip beton üretiminde agrega olarak kullanılabileceği gibi boyutu küçültüldüğünde harç üretiminde kum yerine de kullanılabilir. Seramikler yüksek sıcaklıklarda üretildiğinden kırma talara göre yüksek

  Read More +
 • ATIK TAŞIT LASTİĞİN BETON İÇERİSİNDE KULLANIMI VE .

  amacı, atık taşıt lastiklerini beton içerisinde agrega olarak kullanmak, böylece hem bu atıkların yönetimine katkıda bulunmak hem de betonun karakteristiklerine etkilerini araştırmaktır. Bu çalışmada, beton içerisine hacimce %5, 10, 15 ve 20 oralarındaki lastikler agrega ile

  Read More +
 • CAM LİF KATKILI BETONDA FİLLER MALZEMESİ OLARAK ATIK

  Bir diğer çalımada, mermer tozu ince malzeme ile belirli oranlarda yer değitirerek normal betona ilave edilmi ve donma-çözülme davranıı aratırılmıtır [ 7]. Bunlara ilaveten, asfalt beton karıımlarında atık mermer kırıklarının agrega olarak kullanımı veya mermer

  Read More +
 • İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanımı ve Beton Özelliklerine .

  ikinci sırada %20 ile iri agrega gelmektedir (Akıllıoğlu vd., 1996). İnşaat ve yıkıntı atıklarından elde edilen beton atıkları, kırılıp parçalandıktan sonra en çok, iri ve ince agrega olarak kullanılabilmektedir (Poon, 2006; Rakshvir vd., 2006). Geri kazanılmış agregalar

  Read More +
 • Yapı elemanlarında kullanılan atık lastiklerin ısıl performansının .

  çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Beton içerisine agrega olarak atık lastiklerinin kısmen yer değiştirilerek kullanılması suretiyle elde edilen betonun mekanik özelliklerinin araştırılması bu yöntemlerden biridir. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır, fakat yapı

  Read More +
 • ATIK DÖKÜM KUMUNUN HAZIR BETONDA .

  Sonuç olarak, ADK`nın fiziksel, mekanik, çevresel ve mikro-yapısal açıdan olumsuz bir etkiye sebep olmaksızın hazır beton üretiminde ince agrega yerine maksimum %20 ikame oranında etkin bir şekilde kullanılabileceği önerilmiştir. Makale İngilizce Özet

  Read More +
 • Erken Yaşdaki Atık Betonların Geri Dönüşüm Agregası .

  Bu çalışmada, yaşı 7 gün ve sınıfı C30 olan beton atıklarından elde edilen iri ve ince agreganın geri dönüşüm agregası olarak betonda kullanım olanakları araştırılmıştır. Kırma agrega 0-4 ve 4-22.4 boyutlarında iki grup olarak kullanılmıştır.

  Read More +

bir atık iri agrega olarak beton atık

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap